IROP je pestrý operační program, který přináší evropské peníze do našich regionů. „Na plnohodnotném fungování programu IROP se kromě Ministerstva pro místní rozvoj podílí rovněž Centrum pro regionální rozvoj České republiky. To poskytuje konzultace žadatelům, zároveň vybírá a hodnotí předložené projekty a po schválení monitoruje a kontroluje jejich průběh,“ uvedl náměstek sekce evropských programů Zdeněk Semorád.

 

Více informací zde.