IROP je program zaměřený na vylepšení kvality života v různých částech České republiky. Oblastmi, do nichž podpora směřuje, jsou silnice II. třídy, dopravní obslužnost, Integrovaný záchranný systém, sociální integrace, sociální podnikání, zdravotnická zařízení s důrazem na špičkovou specializovanou péči, vzdělávání, kulturní památky a muzea a další. Díky širokému rozpětí podporovaných témat v IROP vzniká množství projektů, které přispívají ke zkvalitnění života v regionech, a jejich obyvatelé již nyní mohou využívat jejich přínosy. Peníze z EU tak napomohou nárůstu např. 886 km nově zrekonstruovaných silnic II. třídy, bude zrekonstruováno 154 památek, zrekonstruuje nebo se nově postaví 120 stanic integrovaného záchranného systému nebo podpoří rozšíření nebo vybudování 485 mateřských školek,“ uvedla na tiskové konferenci ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová. Vice zde