Minulý rok jsme slavnostně otevřeli pro veřejnost formou Dne otevřených dveří první dva projekty podpořené z evropských fondů – laserové centrum a továrnu na výrobu tradičních českých hraček. Obě akce zaznamenaly enormní úspěch, zúčastnilo se jich celkem přes 5 tisíc návštěvníku. Rozhodli jsme se tedy v otevírání projektů pokračovat, aby se lidé mohli přesvědčit, kam peníze z EU putují a že jsou smysluplně využívané,“ uvedla náměstkyně pro řízení sekce koordinace evropských fondů a mezinárodních vztahů Olga Letáčková.

 

Program každého dne otevřených dveří je specifický a odpovídá zaměření daného projektu a lokalitě. Na všech akcích si přijdou na své děti i dospělí. Čeká na ně bohatý doprovodný program zahrnující soutěže, workshopy, přednášky, ukázky výroby a exkurze do běžně uzavřených provozů či fotokoutky. Na každém z dnu otevřených dveří se představí i další příjemci podpory z evropských fondů z okolí. Podrobný program včetně možnosti přihlásit se na kapacitně omezené přednášky a exkurze naleznete po kliknutí na název příjemce dotace.

 

Více informací zde.