Od otevření cyklostezky bez nehod na silnici
Příkladem je nová cyklostezka spojující lázeňské obce Teplice nad Bečvou a Hranice. Až do loňského jara byli místní odkázáni na cestu po silnici I/35, kde v tomto úseku projelo denně okolo deseti tisíc aut. „V tomto úseku již cyklistu na komunikaci nepotkáte, za poslední rok nedošlo ani k žádné nehodě,“ potvrzuje Alena Macháčková, vedoucí oddělení podpory rozvoje řízení Města Hranice. Dneska totiž mají cyklisté k dispozici cyklostezku dlouhou 2 kilometry. A neslouží jenom lidem přepravujícím se na kolech. Díky vybudovaným odděleným chodníkům vedle cyklostezky tudy prochází i velké množství pěších chodců, převážně rodin s dětmi.

Výstavba cyklostezky řeší první etapu bezpečného propojení už hotového úseku od Lipníka nad Bečvou po začátek hranice katastru obce Černotín. Tady bude cyklostezka navazovat na další úsek, který propojí obce Skalička a Ústí. IROP na tuto investici přispěl téměř čtrnácti miliony korun.

Centrem bez bariér teď lidé chodí víc pěšky
Zhruba pět a půlmilionový příspěvek pomohl zmodernizovat chodníky a vybudovat bezbariérové trasy v centru města Třebíč podél frekventované silnice II/351.

Do rekonstrukce byly trasy pro pěší ve špatném stavu odpovídajícím jejich stáří, místy byly dokonce v havarijním stavu. Chyběly bezpečnostní prvky pro běžné chodce, na osoby se sníženou schopností pohybu a orientace dříve nikdo nemyslel. Dlouhá trasa vedoucí k autobusovému nádraží sváděla chodce k riskantnímu přecházení přímo přes frekventovanou silnici.

Prostřednictvím modernizace ve městě zabudovali vodící a signalizační prvky pro snadnější a bezpečnější pohyb chodců, vylepšili umístění celkem pěti chodníků a umožnili bezbariérový přístup k jednadvaceti zastávkám veřejné dopravy. „Byla zrekonstruována jedna světelná křižovatka a navazující plochy. Výrazně vzrostla bezpečnost díky instalaci čtyř chodeckých ostrůvků,“ doplňuje starosta města Pavel Pacal.

Úpravy chodníků a přechodů usnadnily přesun po městě a lidé je skutečně začali více využívat k cestám na úřady, do škol a k zastávkám veřejné dopravy. „Cestující městskou autobusovou dopravou ocenili prodloužení a bezbariérovou úpravu nástupišť autobusových zastávek,“ potvrzuje starosta. Povedlo se tak dosáhnout cíle ‒ zvýšit bezpečnost. Zatímco v roce 2015 tady šetřili pět dopravních nehod, v roce 2020 už pouze jedinou událost. Více zde.