„Skoro jsem tomu zájmu nemohl uvěřit, starostové měst a obcí přistupují k boji se suchem s velkým nasazením, celkem doputovalo na Státní fond životního prostředí ČR neuvěřitelných 330 žádostí s požadavkem na dotace ve výši 8,8 miliard korun. To je víc než trojnásobek naší alokace,“ hodnotí ministr Brabec.

Konkrétně přišlo 183 žádostí s požadavkem dotace ve výši 6 mld. Kč na stavby kanalizací a čistíren odpadních vod, 55 žádostí s požadavkem dotace 1,5 mld. Kč na intenzifikaci čistíren a 92 žádostí s požadavkem o dotace ve výši 1,3 mld. Kč bylo na stavby vodovodů a vodárenských přivaděčů. Více zde