Kdo má nárok na finanční podporu?

Podpora nerozlišuje žadatele podle velikosti, o příspěvek se tak mohou ucházet malé, střední i velké podniky. Příjemce podpory musí být registrován jako poplatník daně z příjmu. Vyloučené jsou pouze ty podniky, které jsou vlastněny územněsprávními celky. V den podání žádosti a v den uzavření smlouvy o záruce musí žadatel splňovat řadu podmínek, které naleznete v tabulce níže. Více se dozvíte zde.