Cílem výzvy je podpořit odborně zaměřené malé a střední podniky v možnosti vychovat si své odborníky a zároveň předat své know-how nastupující generaci profesionálů. Aktivita je určena pro firmy, které v tuto chvíli praktickou výuku pro střední, vyšší odborné nebo vysoké školy nerealizují a v době zaregistrování projektu nemají podepsanou smlouvu o spolupráci, případně mají zájem rozšířit nabídku praktického vyučování o jiné obory, než jaké aktuálně nabízí. „Žadatelé mohou podporu využít například na nákup strojů, nábytku, hardware a software, nezbytných sítí, na náklady v podobě smluvního plnění lektorů, služby koordinátora vzdělávání nebo na provozní náklady na školicí infrastrukturu včetně spotřebního materiálu pro provádění výuky,“ říká Lukáš Vymětal, generální ředitel Agentury pro podnikání a inovace.

Více informací naleznete zde.