Výzva RES+ č. 1/2024 – Fotovoltaické elektrárny 10 kWp – 5 MWp s vlastní spotřebou

Příjem žádostí: 1.3.2024 - 31.10.2024
Výše podpory: až 50 %
Alokace: 3 mld. Kč

Výzva RES+ č. 2/2024 – Fotovoltaické elektrárny s výkonem nad 1 MWp

Příjem žádostí: 15.5.2024 - 10.9.2024
Výše podpory: až 50 %
Alokace: 4 mld. Kč

Co lze v rámci projektu realizovat?

1. pořízení fotovoltaických panelů, nosných konstrukcí, bateriových uložišť
2. stavební práce, dodávky a služby
3. projektová dokumentace
4. inženýrská činnost

Obě výzvy mají několik zásadních odlišností. Pro správné vyhodnocení Vašeho záměru s Vámi vše rádi zkonzultujeme. Máme za sebou již stovky zrealizovaných dotačních projektů na FVE s úspěšností 100 %.