Termín příjmu žádostí: 14. 9. 2023 – 29. 3. 2024

Míra podpory: až 60 %

Výše dotace: 1 MIL. Kč – 100 MIL. Kč

Alokace: 1 MLD. Kč

Způsobilí žadatelé: podniky do 500 zaměstnanců

Podporované záměry:

Zavádění technologií pro znovupoužití vlastního výrobního odpadu (nikoliv převzatého) zařazením zpět do výrobního cyklu.

Pořízení strojů, vedoucích ke snížení množství materiálových vstupů při výrobě výrobku ve výši alespoň 10 % hmotnosti vyráběného výrobku.

Pořízení technologií, které umožní výrobu polotovarů nebo výrobků z druhotných surovin, nebo zvýšení podílu druhotných surovin daného výrobku.

Zavádění technologií ke zvýšení recyklovatelnosti výrobků.

Zavádění technologií pro protektorování pneumatik.

Náš tým pracovníků se zaměřuje zejména na dotační tituly tohoto typu. Pro naše klienty nabízíme bezplatně konzultaci s vývojovými inženýry, či technickými pracovníky z jednotlivých segmentů. Pro správné vyhodnocení Vašeho záměru nás neváhejte kontaktovat na emailové adrese korba@sg-pwa.cz nebo skrze formulář níže.