„Mám pro Česko dobrou zprávu. Vzhledem k úspěšnému splnění souboru reforem a investic je země připravena obdržet první platbu v rámci programu NextGenerationEU. Jakmile dají členské země EU zelenou, obdrží Česko více než 22 milionů korun, a to díky dobrému pokroku v plnění Národního plánu obnovy. Česko zapracovalo například na prevenci střetu zájmů při čerpání fondů EU, zrealizovalo investice do digitálních zařízení pro školy a přijalo strategii na podporu oběhového hospodářství do roku 2040. V neposlední řadě vítáme důležitá opatření na zvýšení energetické účinnosti železnic a veřejných budov. Pokračujte v dobré práci, Česko! Komise vám stojí po boku na cestě k oživení,“ říká předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová.

„Naše úsilí se vyplatilo. Díky splnění prvních 37 milníků a cílů obdrží Česká republika přes 22 miliard korun, lidé to poznají například na rychlejších vlakových spojích, v digitálních službách nebo ve zvýšování energetické účinnosti veřejných budov,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela a dodává: „Splnili jsme první důležitý úkol, musíme ale dále pokračovat.“

Pro úspěšné dokončení první platby musí žádost ještě posoudit poradní Výbor pro hospodářskou politiku, Hospodářský a finanční výbor a Výbor pro komitologii. K samotné výplatě by mělo dojít v průběhu března v celkové výši 1 066 888 563 EUR (včetně 13 % předfinancovaní, které ČR již obdržela).

Více se dočtete zde.