Podporované aktivity

Zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb (produktová inovace).

Zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb (procesní inovace).

Výše způsobilých výdajů

3 mil. Kč - 100 mil. Kč

Míra podpory

Až 60 %

Cílová skupina

• malý a střední podnik (definice GBER),

• small mid-caps (malé společnosti se střední tržní kapitalizací).

Způsobilé výdaje

• technologie (Článek 14 GBER),

• software a data (Článek 14 GBER),

• práva k užívání duševního vlastnictví (Nařízení Komise (EU) č. 2023/2831 o de minimis),

• certifikace produktů (Nařízení Komise (EU) č. 2023/2831 o de minimis).

Klíčová specifika a omezení

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu je 30. 06. 2027.


Pro správné vyhodnocení Vašeho záměru nás neváhejte kontaktovat na emailové adrese korba@sg-pwa.cz nebo skrze formulář níže