Do obcí posílá rezort životního prostředí ročně stovky milionů korun z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR, které zejména malým obcím nabízí řešení nejen akutních problémů, kterým nedostatek pitné vody bezesporu je. Díky nově schváleným dotacím vybudují nový vodní zdroj například v Dolanech u Jaroměře. V obci Hradec na Plzeňsku použijí třímilionovou dotaci na výstavbu vodovodního přivaděče a v Řevnici zregenerují místní prameniště. Díky dotacím tak obce v poměrně krátké době zažehnají problémy s dodávkami pitné vody.

„Peníze na výstavbu nových nebo regeneraci stávajících zdrojů pitné vody nabízíme obcím setrvale od roku 2016 a průběžně je schvalujeme. Mohu slíbit, že v tom budeme pokračovat i nadále. Minulý týden jsme v aktuálně otevřené výzvě pro velký zájem navýšili alokaci o dalších 150 milionů a prodloužili příjem žádostí o půl rok,“ komentuje ministr životního prostředí Richard Brabec.

Dotační prostředky, vyplácené z národních zdrojů, umožní také výstavbu nákladných technologií na čištění vody. Ve Žďáru mohou začít modernizovat čistírnu odpadních vod tak, aby pojala a zpracovala více splašků. Hned pět vesnic okolo Štětí dostane novou kanalizaci, na tu se mohou také těšit v Koloveči nebo v mikroregionu Císařský Kámen na Jablonecku. U těchto náročných projektů se podpora počítá na desítky milionů korun a bez ní by často v regionech žádná taková infrastruktura nevznikla. Zkrátka nepřijde ani na šedesát obcí, kde se na podobné velké stavby typu vodovodů či kanalizací teprve chystají. Z přiklepnuté dotace budou moci zafinancovat kompletní projektovou přípravu, od počátečních podkladových studií až po projektovou a zadávací dokumentaci.