Finanční plán projektu je nutné udržovat po celou dobu administrace projektu aktualizovaný. Žádáme proto příjemce dotace, aby jej aktualizovali tak, že plánovaný a skutečný termín podání ŽoP jsou v rozmezí maximálně 30 kalendářních dní, jak se stanovuje v Pravidlech pro Žadatele.

 

Více informací naleznete zde