Program Nová zelená úsporám je na roztrhání. Od září je připraveno mnoho novinek, a to nejen pro majitele rodinných domů, ale i SVJ a bytová družstva. NPŽP přináší i přehled nových podmínek platných od září. Energetické úspory mají stále zelenou.

Až horké léto pomine, v mnoha obcích se možná pustí do budování kanalizace a čistíren odpadních vod. Otevře se totiž možnost podávat žádosti právě na odpadovou infrastrukturu. Pro obce je tak určitě každá koruna, která nejde z obecního rozpočtu, dobrá.

NPŽP se věnuje i výzvám, které pomohou regionům zasaženým těžbou uhlí. Národní plán obnovy podpoří zadržování vody v krajině. Další novinkou je, že Ministerstvo životního prostředí má nový dotační titul, který propojí hned několik pro životní prostředí příznivých aktivit. Díky němu dojde ke zlepšení cirkulární ekonomiky, zkvalitnění zemědělské půdy a rozvoji kompostáren i bioplynek.

Více informací zde.